معاونت پژوهشی

 

یکی از مهمترین رسالت های دانشگاه ها و نهادهای آموزشی توجه به امر پژوهش و هدفمند نمودن فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی می باشد.

فناوری های نوین امروزی که موجب ارتقاء کمی و کیفی زندگی بشر شده است مدیون تلاش پژوهشگران محققان، مخترعان و اندیشمندان علمی و فرهنگی می باشد.

هدف از ایجاد حوزه های پژوهشی در دانشگاه ها، کمک به ارتقاء سطح علمی و فرهنگی موسسات آموزش عالی در عرصه های ملی و بین المللی با ایجاد بستری مناسب برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی می باشد.

حوزه پژوهش واحد الکترونیکی نیز با هدف برنامه ریزی و سازماندهی کلیه فعالیت های پژوهشی، طراحی سیاستهای کلی امور مربوط به فناوری اطلاعات و تحقق روش های علمی که منجر به کشف حقایق و گسترش مرزهای دانش میگردد، ایجاد شده است.

 

 

 

اهم وظایف معاونت پژوهشی

 

 

          بررسی‌‏های لازم و ارائه پیشنهادات ضروری درخصوص فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی واحد در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه

          برگزاری شورای پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی

          مطالعات لازم در زمینه بازنگری و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی واحد با توجه به خط مشی كلی دانشگاه

     تدوین برنامه های راهبردی و سیاستهای پژوهشی واحد و شناسایی اولویت های پژوهشی در قالب
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

          بررسی و مطالعه در زمینه ارائه طرح های مختلف جهت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی

     ایجاد بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق اعضاء هیأت علمی و دانشجویان برای مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی وپژوهشی کاربردی

          ارتباط و تعامل با دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه‏های مختلف پژوهشی و تحقيقاتی

          نظارت بر حسن اجرای کلیه امور مربوط به حوزه های مختلف معاونت پژوهشی

          حمایت از اساتید، صاحبنظران و محققان درزمینه پیشنهاد رشته های تحصیلی جدید با توجه نیازهای کشور در قالب طرح های پژوهشی

       شناسایی و دعوت از اساتید مجرب بمنظور  تولید محتوای آموزشی واحدهای درسی رشته های مختلف تحصیلی مصوب دانشگاه و انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد و نظارت بر کیفیت علمی محتوای تولید شده توسط اساتید

         شناسایی شرکتهای واجد شرایط جهت تولید محتوای الکترونیکی واحدهای درسی و نظارت بر حسن انجام فعالیت آنها

     برگزاری همایش و سمینارهای متعدد و دعوت از اندیشمندان، محققان و اساتید مجرب داخلی و خارجی
 از طریق دبیرخانه همایش واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

          انجام سایر امور محوله

 

 

معرفی بخش های مختلف حوزه  پژوهشی واحد الکترونیکی

 

 

 

 

اداره کل امور پژوهش:

 

        دفتر گروه پژوهشی                 

        دفتر طرح و برنامه                    

        کتابخانه الکترونیکی ( دیجیتال )

 

 

 

اداره امور پژوهش:

 

          انجام بررسیهای لازم جهت شناخت نيازمندیهای پژوهشی.

          تنظیم برنامه‌های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.

          برقراری ارتباط با دانشكده‌ها بمنظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به امكانات خدمات پژوهشی.

          اخذ گزارش پیشرفت پروژه‌های پژوهشی.

          بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه برنامه‌های پژوهشی دانشگاه با توجه به نیازهای جامعه.

 

دفتر گروه پژوهشی:

 

       بررسی و كنترل عنوان پایان‌نامه‌ها يا رساله‌های انتخابی دانشجویان و ظرفیت پذیرش و صلاحیت استادان راهنما و مشاور به منظور تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

          صدور احكام استادان راهنما، مشاور و ابلاغیه دانشجویان، پس از تصویب عنوان پایان‌نامه يا رساله در شورای پژوهشی

          معرفی دانشجویان به مراكز دانشگاهی،‌ مؤسسات تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و... برای جمع‌آوری اطلاعات و تدوین پایان‌نامه یا رساله

          جمع‌آوری، تكمیل و ارسال فرمهای اطلاعاتی و آماری برای تخصیص كد پایان‌نامه و كد شناسایی استادان

          بررسی و كنترل گزارشات پیشرفت كار تدوین رساله دانشجویان

          كنترل و دریافت مدارك تكمیل شده دفاع و پایان‌نامه یا رساله دانشجویان

          صدور احكام داوران داخلی و خارجی و ارسال نسخه‌های رساله دانشجویان برای مطالعه و اظهارنظر آنان

          بررسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها از نظر نگارشی و صدور مجوز دفاع و دعوتنامه‌های اساتید برای شركت در جلسه دفاع دانشجو

          ایجاد هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات دفاع و نظارت بر انجام آن

          تأیید صورتجلسات دفاع و ارسال مدارك دانشجو براي امور فارغ‌التحصیلی

          كنترل و تأیید نسخه‌های نهایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به منظور نگهداری و آرشیو در كتابخانه‌ها

          جمع‌آوری اطلاعات اولیه و آمار لازم برای تهیه پژوهشنامه دانشگاه

          دسته‌بندی و بایگانی مقالات علمی برگرفته از رساله دانشجویان كه در مجلات معتبر داخلی یا خارجی به چاپ میرسد

          انجام هماهنگیهای لازم برای استفاده دانشجویان از كمك هزینه‌های پایان‌نامه‌ها

          صدور آئین‌‌نامه‌های داخلی در خصوص امور پژوهشی و اعلام آخرین مهلـت‌های تحویل مدارك دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی

          انجام کلیه امور مربوط به تولید محتوای آموزشی الکترونیکی توسط اساتید و شرکتهای واجد شرایط

          انجام کلیه امور مربوط به انجمن های علمی، ادبی و هنری

          انجام مكاتبات و پیگیریهای مستمر با دانشكده‌ها و گروههای تابعه در زمينه انتخاب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر

 

 

دفتر طرح و برنامه:

 

 

          بررسی برنامه و اعتبارات پیشنهادی توسط معاونت‌ها به منظور تهیه و تنظیم بودجه.

          برنامه ریزی جهت ارائه طرح ها و برنامه های مورد نیاز واحد و الویت بندی آنها برمبنای سیاستهای کلی دانشگاه

      برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد از طریق دبیرخانه همایش و تعامل با اندیشمندان و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی داخل و خارج از کشور به منظور آشنایی و استفاده از تجارب آنها در پیشبرد اهداف و سیاستهای کلی دانشگاه

          تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه طرح های مختلف آماری مورد نیاز واحد

        تهیه برنامه های آموزشی، برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات توجیهی جهت توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح علمی اساتید و دانشجویان و آشنایی بیشتر آنها با فناوری های نوین امروزی

          امکان سنجی برنامه های آتی دانشگاه و تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براساس نیازهای واقعی

          ارائه طرح های نوین به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی دانشگاه

          برنامه ریزی جهت انتشار مجلات و نشریات علمی

          برنامه ریزی جهت تنظیم سند چشم انداز واحد با توجه به خط مشی ها و سیاستهای کلی دانشگاه

          ارائه راهکارهای تئوری و عملی برای استفاده بهینه از فن آوری های نوین در امور آموزش الکترونیکی

 

کتابخانه الکترونیکی:

 

           انتخاب و تهیه منابع علمی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز کتابخانه الکترونیکی

          بررسی نیاز مراجعین، توسعه و بهبود فعالیت های کتابخانه و سهولت دسترسی مراجعین به منابع مورد نیاز

      فراهم نمودن زمینه اشتراک بانکهای اطلاعاتی از ناشرین معتبر بین المللی جهت دسترسی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

          ایجاد زمینه عضویت در پایگاه های اطلاعاتی منابع الکترونیکی لاتین و فارسی از داخل و خارج از کشور

      تهیه و سفارش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ( سیستم اتوماسیون) کتابخانه الکترونیکی و انجام کلیه امور مربوط به عضویت، امانت کتابها و ...

      تأمین و در دسترس قرار دادن کتب، نشریات، مقالات علمی بصورت الکترونیکی به منظور استفاده در امور آموزشی و پژوهش و رفع نیاز اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

     فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت دسترسی دانشجویان به منابع اطلاعات علمی روزآمد با بکارگیری
 شبکه های کامپیوتری نرم افزارها و لوح های فشرد