واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی > معاونت آموزشی و دانشجویی > دانشکده ها > حقوق جزا و جرم شناسی صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت
 
يک شنبه 31 فروردین 1393
   ورود
 

برنامه درسی نیمسال دوم 92-91

چارت درسی
اطلاعات گروه 

مدیر راه اندازی گروه:
خانم دکتر شادی عظیم زاده
تماس: 9 - 88059686
shadiazimzadeh@iauec.com

کارشناس گروه:
خانم سمانه خشنود
تماس: 9 - 88059686 داخلی 216

آدرس پست الکترونیکی گروه:
claw@iauec.com

اطلاعیه های گروه حقوق جزا و جرم شناسی  خروجی به فایل RSS
تصویب پروپوزال
بیشتر
اطلاعیه مهم آموزشی
بیشتر
جلسه تصویب پروپوزال
بیشتر
اخذ ذروس پیش نیاز
بیشتر
آمادگی قبل از دفاع
بیشتر
مشاهده چارت درسی
بیشتر
قابل توجه دانشجویان آماده دفاع
بیشتر
وضعیت تحصیلی
بیشتر
جلسه تصویب پروپوزال در شهریور 1392
بیشتر
نتیجه جلسه تصویب پروپوزال 28/03/92
بیشتر
جلسه تصویب پروپوزال
بیشتر
کلاس آنلاین درس متون فقه با جناب آقای دکتر زندی
بیشتر
کلاس آنلاین درس آیین دادرسی کیفری با جناب آقای دکتر زندی
بیشتر
جلسه تصویب پروپوزال خرداد ماه 1392
بیشتر
اطلاعیه امتحان
بیشتر
برگزاری کلاس آنلاین پزشکی قانونی کد2283
بیشتر
قابل توجه دانشجویان دارای درس وصیت نامه امام (ره) در نیمسال دوم تحصیلی 92 – 91
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر میلانی با کد 2439 در مورخ 11/02/1392
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی 1 سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 2287
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس جامعه شناسی جنایی سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد های 2288 و 2431
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر میلانی با کد 2439 در مورخ 04/02/92
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر پیش نیاز سرکار خانم شاه حسینی با کدهای 2226 و 2436
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس جرم شناسی سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 2438
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس جرم شناسی سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 2220
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس روش تحقیق سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 2217
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس متون حقوقی 2 زبان تخصصی پیش نیاز جناب آقای دکتر نجفدری با کد 2440
بیشتر
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی
بیشتر
تاریخ جدید امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 92-91 گروه حقوق جزا و جرم شناسی
بیشتر
برگزاری کلاس های جبرانی درس حقوق جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر میلانی با کد 2439
بیشتر
برگزاری جبرانی کلاس درس مبانی کامپیوتر پیش نیاز سرکار خانم شاه حسینی با کدهای 2218 و 2436
بیشتر
تغییر تاریخ برگزاری امتحانات نیمسال دوم 92-91
بیشتر
تاریخ جلسه تصویب پروپوزال فروردین ماه 1392
بیشتر
اطلاعیه تشکیل جلسه تصویب پروپوزال در فروردین ماه 1392
بیشتر
عدم تشکیل کلاس آنلاین درس مبانی کامپیوتر پیش نیاز سرکار خانم شاه حسینی با کدهای2226 و2218
بیشتر
قابل توجه دانشجویان گروه حقوق جزا و جرم شناسی که پروپوزال آنان مورد تصویب قرار گرفته است
بیشتر
عدم برگزاری کلاس درس روش تحقیق پیش نیاز سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 2225
بیشتر
عدم برگزاری کلاس درس جرم شناسی سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 2228
بیشتر
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق جزا وجرم شناسی
بیشتر
تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اسفند ماه
بیشتر
قابل توجه دانشجویان ورودی 90 که تا کنون پروپوزال خود را به گروه ارائه نکرده اند
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس زبان تخصصی– پیش نیاز جناب آقای دکتر علی پور با کد 1935 به صورت آنلاین
بیشتر
عدم برگزاری کلاس جبرانی درس زبان تخصصی پیش نیاز دکتر علی پور با کد 1935 در روز سه شنبه مورخ 19/10/91
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس متون حقوقی به زبان خارجی جناب آقای دکتر علی پور با کدهای 1915 و 1920
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی آنلاین روش تحقیق - پیش نیاز سرکار خانم دکتر طبائی با کد 1929
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی حضوری درس سمینار جناب آقای دکتر علی پور با کد 1923 در روز جمعه مورخ 15/10/91
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی حضوری درس متون حقوقی به زبان خارجی – پیش نیاز جناب آقای علی پور با کد 1935
بیشتر
عدم تشکیل کلاس روش تحقیق- پیش نیاز سرکار خانم دکتر طبائی با کد 1929
بیشتر
برگزاری کلاس حضوری درس جرم شناسی سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کدهای 1914و 1925
بیشتر
برگزاری کلاس حضوری درس حقوق جزای اختصاصی (2) سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 1916
بیشتر
توجه به تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 92-91 قرار گرفته شده بر روی سایت
بیشتر
کلاسهای جبرانی حضوری دروس پیش نیاز حقوق جزای عمومی (2) کد 1937 و حقوق جزای اختصاصی (2) کد1936
بیشتر
برگزاری کلاس حضوری درس وصیت نامه امام (ره) در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 30/09/91 و 01/10/91
بیشتر
عدم برگزاری کلاس های وصیت امام (ره) در تاریخ های 23/09/91 و 24/09/91
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی حضوری درس حقوق جزای بین الملل جناب آقای دکتر مظاهری مورخ 24/09/91
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی حضوری درس حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جناب آقای دکتر مظاهری مورخ 24/09/91
بیشتر
قابل توجه کلیه دانشجویان
بیشتر
تعطیلی کلاس های حضوری در تاریخ های 14/09/91 و15/09/91
بیشتر
اعلام تاریخ جلسه تصویب پروپوزال در آذر ماه 1391
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جناب آقای دکتر مظاهری با کد 1922
بیشتر
برگزاری کلاس جبرانی درس حقوق جزای بین الملل جناب آقای دکتر مظاهری با کدهای 1918 و 1924
بیشتر
عدم برگزاری کلاس جبرانی حضوری درس روش تحقیق پیش نیازسرکار خانم دکتر طبائی با کد 1929
بیشتر
تغییر ساعت کلاس حضوری درس زبان تخصصی – پیش نیاز جناب آقای دکتر علی پور با کد 1935
بیشتر
برگزاری کلاس حضوری جبرانی درس روش تحقیق پیش نیاز سرکار خانم دکتر طبائی با کد 1929
بیشتر
عدم برگزاری کلیه کلاسهای خانم دکتر عظیم زاده در روز جمعه مورخ 26/08/91
بیشتر
برگزاری جلسه توجیهی گروه حقوق جزا و جرم شناسی ورودی سال 91
بیشتر
تغییر تاریخ کلاسهای پیش نیاز نیم سال اول 92-91 حقوق جزا و جرم شناسی
بیشتر
عدم تشکیل کلاس های حضوری جناب آقای دکتر علی پور در روز جمعه مورخ 12/08/1391
بیشتر
عدم تشکیل کلاس درس جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر میلانی در روز پنجشنبه مورخ 04/08/1391
بیشتر
تعطیلی کلاسهای روز جمعه مورخ 05/08/1391
بیشتر
ساعات حضور سرکار خانم دکتر عظیم زاده در واحد الکترونیکی
بیشتر
تاریخ های برگزاری کلاس درس سمینار سرکار خانم دکتر عظیم زاده با کد 1919
بیشتر
تاریخ شروع کلاسهای پیش نیاز نیم سال اول 91-92
بیشتر
عدم تشکیل کلاس جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر میلانی با کدهای 1926 و 1934
بیشتر
اطلاعیه در خصوص ادغام کلاس ها
بیشتر
عدم تشکیل کلاسهای حضوری پیش نیاز
بیشتر
مهلت انجام اصلاحیه های پروپوزال ها ی تصویب شده
بیشتر
جلسه تصویب پروپوزال گروه حقوق جزا وجرم شناسی
بیشتر
قابل توجه دانشجویان محترم ؛
بیشتر
محدودیت ترددبا خودرو شخصی در ایام برگزاری امتحانات درواحدالکترونیکی
بیشتر
اخذ کارت ورودبه جلسه امتحان
بیشتر
قابل توجه دانشجویان
بیشتر
قابل توجه دانشجویان
بیشتر
قابل توجه دانشجویان ترم آخر
بیشتر
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق جزا وجرم شناسی متقاضی اخذ پایان نامه
بیشتر
ورود به زیر سیستم ها
لینک های مفید دانشگاه
 
Islamic Azad University E-Campus